บอลเดี่ยว บอลเต็ง

รวบบทความเกี่ยวกับ พนันบอลออนไลน์ แทงบอลออนไลน์ บอลเดี่ยว บอลเต็ง

‎คน ‘Anumeric’: เมื่อภาษาไม่มีคําสําหรับตัวเลข‎

คน 'Anumeric': เมื่อภาษาไม่มีคําสําหรับตัวเลข‎

‎วัฒนธรรมที่ไม่มีตัวเลขหรือมีตัวเลขที่แม่นยําเพียงหนึ่งหรือสองตัว ได้แก่ Piraha (แสดงที่นี่) ซึ่งอาศัยอยู่ตามริมฝั่งที่น่ากลัวของแม่น้ํา Maici สีดําใน Amazonia‎‎ ‎บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่ ‎‎The Conversation‎‎ ‎‎ สิ่งพิมพ์ได้สนับสนุนบทความให้กับเสียงผู้เชี่ยวชาญของ Live Science‎‎:...

Continue reading...